Přejít k obsahu


Nabídka vzdělávání ve francouzštině na ZČU a kariérní příležitosti

Citace:
Kocourková, P.; Horová, H. Nabídka vzdělávání ve francouzštině na ZČU a kariérní příležitosti. Plzeň, 23.10.2023 - 23.10.2023.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: French language education and career opportunities at UWB
Rok vydání: 2023
Místo konání: Plzeň
Autoři: Mgr. Pavla Kocourková , PhDr. Helena Horová Ph.D.
Abstrakt CZ: Během workshopu byli účastníci seznámeni s různými možnostmi studia francouzštiny na ZČU v Plzni. Byl představen Ústav jazykové přípravy (UJP), který nabízí kurzy francouzského jazyka studentům všech fakult ZČU, jež nestudují francouzštinu jako svůj obor. Byly prezentovány i kurzy FJ pro veřejnost, které rovněž organizuje UJP, a to v rámci Mezinárodní letní jazykové školy a Univerzity třetího věku. Účastníkům byly představeny i další akce UJP spojené s francouzštinou, jako např. Konference v odborných prezentacích v cizích jazycích. Prezentovala se i Filozofická fakulta, která nabízí oborové studium francouzského jazyka. Závěr workshopu byl věnován výhodám, které přináší znalost francouzského jazyka na pracovním trhu.
Abstrakt EN: During the workshop, the participants were introduced to the various possibilities of studying French at the University of West Boheia in Pilsen. The Institute of Applied Language Studies (UJP), which offers French language courses to students of all faculties of the University of West Bohemia in Pilsen who do not study French as their major, was introduced. The French courses for the public, also organised by the UJP, were presented as part of the International Summer Language School and the University of the Third Age. Other UJP events related to French, such as the Conference in Professional Presentations in Foreign Languages, were also presented to the participants. The Faculty of Arts, which offers a major in French language studies, was also presented. The end of the workshop was devoted to the advantages that knowledge of the French language brings in the labour market.
Klíčová slova

Zpět

Patička