Přejít k obsahu

Úvodní informace

Katedra románských jazyků (KRO) realizuje studijní programy na bakalářské a magisterské úrovni.

Na bakalářské úrovni nabízíme studium francouzštiny v rámci bakalářského studijního oboru Cizí jazyky pro komerční praxi (v kombinaci s angličtinou). Studium směřuje k ovládnutí znalostí a dovedností obecného i odborného jazyka a k získání kulturního a politického přehledu o frankofonních zemích.

Na magisterské úrovni realizujeme navazující studijní program Učitelství francouzštiny pro střední školy. Posluchači tohoto programu mají možnost strávit jeden semestr na partnerské Université d´Artois v Arrasu a v případě úspěšného absolvování tohoto semestru v Arrasu a obhájení diplomové práce před společnou komisí obou partnerských univerzit získat jak diplom ZČU v Plzni, tak diplom Université d´Artois v Arrasu.

KRO zajišťuje rovněž výuku odborné francouzštiny, nabízí specializované kurzy latiny. Výuku francouzštiny, italštiny a španělštiny zajišťuje rovněž pro studenty v doktorském studiu. Výukou francouzštiny se KRO podílí na realizaci magisterského oboru Evropská studia KFI FF.

KRO rozvíjí mezinárodní kontakty s univerzitami ve Francii, v Kanadě, v Polsku, v Německu, v Portugalsku, na Slovensku a na Korfu. V rámci programů Sokrates/Erasmus  a Free Movers  nabízí studentům možnost absolvovat 1 semestr na univerzitách v Arrasu,  Limoges, Paris Créteil Val de Marne,  Perpignanu, Amiensu a na Korfu.

Zahraničním studentům nabízí KRO předmět Česko-francouzské vztahy vedený ve francouzštině.

Pracovníci KRO se ve své vědeckovýzkumné činnosti zaměřují zejména na problematiku odborné francouzštiny, aplikované lingvistiky, didaktiky cizích jazyků a kultury frankofonního světa. Katedra organizuje mezinárodní vědecké konference a zapojuje se do odborných projektů.

Patička