Přejít k obsahu

Publikace za rok 2019

  Počet Rok
Počet titulů 5
DIVIŠOVÁ, L., NAXERA, V., Jazyková invence v české a francouzské konkrétní poezii. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2019, roč. 11, č. 1, s. 60-80. ISSN: 1802-0364
  Detail publikace
KOLÁŘÍKOVÁ, D. Les notions de phrase et de proposition dans les grammaires destinées à l'enseignement et l'apprentissage du FLE. In LA PHRASE Carrefour linguistique et didactique. Arras: Artois Presse Université, 2019. s. 207-221. ISBN: 978-2-84832-350-3 , ISSN: 2257-1973
  Detail publikace
KOLÁŘÍKOVÁ, D. Nové výpůjčky z cizích jazyků ve francouzských slovnících. Cizí jazyky, 2019, roč. 62, č. 4, s. 23-32. ISSN: 1210-0811
  Detail publikace
FENCLOVÁ, M., HOROVÁ, H. Titres des articles en sciences humaines : sens et structures. Studia romanistica, 2019, roč. 19, č. 1/2019, s. 23-36. ISSN: 1803-6406
  Detail publikace
KOLÁŘÍKOVÁ, D. À propos de la productivité lexicale actuelle du formant « cyber ». Romanica Olomucensia, 2019, roč. 31, č. 1, s. 37-51. ISSN: 1803-4136
  Detail publikace

Patička