Přejít k obsahu

Publikace za rok 2022

  Počet Rok
Počet titulů 1
KOLÁŘÍKOVÁ, D. K otázce adaptace lexému instagram v českém a francouzském jazyce. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2022, roč. 14, č. 1, s. 51-67. ISSN: 1802-0364
  Detail publikace

Patička