Přejít k obsahu

Publikace za rok 2019

  Počet Rok
Počet titulů 2
KOLÁŘÍKOVÁ, D. Nové výpůjčky z cizích jazyků ve francouzských slovnících. Cizí jazyky, 2019, roč. 62, č. 4, s. 23-32. ISSN: 1210-0811
  Detail publikace
KOLÁŘÍKOVÁ, D. À propos de la productivité lexicale actuelle du formant « cyber ». Romanica Olomucensia, 2019, roč. 31, č. 1, s. 37-51. ISSN: 1803-4136
  Detail publikace

Patička