Přejít k obsahu

Publikace za rok 2018

  Počet Rok
Počet titulů 10
KOLÁŘÍKOVÁ, D. A propos du vocabulaire de la vie étudiante en France. Lingua viva, 2018, roč. 14, č. 27, s. 31-40. ISSN: 1801-1489
  Detail publikace
KOLÁŘÍKOVÁ, D. Antroponymum jako součást francouzských frazémů. Cizí jazyky, 2018, roč. 61, č. 3, s. 13-23. ISSN: 1210-0811
  Detail publikace
HOROVÁ, H. Faciliter la compréhension écrite des textes en français de spécialité en s´appuyant sur les éléments de l´analyse textuelle. In Enseigner la langue et la culture francaises: construire des ponts socio-humanistes. Atény: Université nationale et capodistrienne d´Athenes, 2018. s. 378-387. ISBN: 978-960-466-199-2
  Detail publikace
DIVIŠOVÁ, L. Francouzský svět Jana Patočky. In Lesňák, S., Vacková, B. Jan Patočka a naše doba. Sborník příspěvků mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 41-46. ISBN: 978-80-210-8958-7
  Detail publikace
KOLÁŘÍKOVÁ, D. Jak lexém bitcoin obohatil český a francouzský jazyk. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2018, roč. 10, č. 2-3, s. 73-94. ISSN: 1802-0364
  Detail publikace
KOLÁŘÍKOVÁ, D. K nákupu dárek zdarma aneb Jak se daří pleonasmům nejen v odborné francouzštině. In Jazykový a kulturní prostor v proměnách 21. století. Sborník příspěvků z konference ProfiLingua 2018.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 27-38. ISBN: 978-80-261-0834-4
  Detail publikace
DIVIŠOVÁ, L., , L´exil et le journal personnel – d´une vie vécue à une vie racontée et transformée ?. Romanistica Comeniana, 2018, roč. 2, č. 2/2018, s. 142-154. ISSN: 2585-8483
  Detail publikace
Dejmalová, L., Tihelková, A., Mišterová, I., Koláříková, D., Vávra, Z., Němcová, B., Korlová, V., Vargová, K., Bílý, R. Mezinárodní konference Profilingua 2018. Jazykový a kulturní prostor v proměnách 21. století. Plzeň, 13.09.2018 - 13.09.2018.
  Detail publikace
MUDROCHOVÁ, R. Scuppie, huppie, guppie et d’autres nouvelles tribus humaines et leur circulation en français et en tchèque. Romanistica Comeniana, 2018, roč. 1/2018, č. 1, s. 132-145. ISSN: 2585-8483
  Detail publikace
ŠTROBLOVÁ, K. The Future of Teaching to Opera Singers: Strategies to Follow or Non to Follow. In Conference Proceedings. The Future of Education. 8th Edition. Padova: Libreria Universitaria, 2018. s. 485-490. ISBN: 978-88-335-9020-2 , ISSN: 2384-9509
  Detail publikace

Patička