Přejít k obsahu


Les rêves français de l´artiste tchèque Alain Diviš

Citace:
DIVIŠOVÁ, L. Les r?ves français de l´artiste tch?que Alain Diviš. Écho des études romanes, 2023, roč. 19, č. 1, s. 197-210. ISSN 1801-0865.
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: fre
Anglický název: The French dreams of the Czech artist Alén Diviš
Rok vydání: 2023
Autoři: Mgr. Lucie Divišová Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek Francouzské sny českého umělce Aléna Diviše se zabývá uměleckým směřováním Aléna Diviše (1900 ? 1956), jenž žil a tvořil od roku 1926 v Paříži, kde byla jeho tvorba ovlivněna kubismem a nefigurativním uměním. Jeho tamní umělecký život byl spjat se jmény jako D. H. Kahnweiler, Toyen, František Kupka, Bohuslav Martinů, Jan Zrzavý a Richard Weiner. V roce 1939 byl spolu s ostatními osadníky Domu československé kultury (Maison de la Culture Tchécoslovaque, rue Notre Dame des Champs) zajat a obviněn coby tajný spolupracovník sovětského impéria. Diviš strávil několik měsíců v pařížském vězení La Santé a po propuštění byl vsazen do internačních táborů ve Francii, Maroku a na Martiniku, než se mu podařilo emigrovat v roce 1941 do New Yorku. Tato zkušenost významnou měrou přispěla k proměně jeho uměleckého vývoje směrem k tzv. syrovému umění, art brut a jeho výtvarný projev předznamenal díla významných francouzských umělců J. Fautriera, J. Dubuffeta a Wolse. Do Československa se Diviš vrátil až v roce 1947 a v závěru života se mu podařilo vytvořit expresivní dílo uhlokresbou, na kterém je patrné zaujetí existenciálními tématy ? ilustrační doprovod k Baladám K. J. Erbena, povídkám E. A. Poea a výjevům ze Starého i Nového Zákona. Dílo A. Diviše bylo marginalizováno, jeho výrazové prostředky a potemnělost se míjely se zaměřením doby, kdy vznikalo. Zásluhu na zachování téměř zapomenutého díla Aléna Diviše lze přičíst zájmu a péči dr. Jaromíra Zeminy, který v 70. a 80. letech 20. století uspořádal několik výstav, než bylo Divišovo dílo v 90. letech znovuobjeveno. Některá z děl Aléna Diviše zastihla milovníky umění a diváky se zpožděním několika desetiletí, a proto se lze oprávněně tázat, jaká je recepce díla Aléna Diviše dnes. Co o tom říkají historikové umění nebo ti, kteří připravovali výstavy Aléna Diviše v Praze (2005) a v Paříži (2012)? Zastihla část díla Aléna Diviše, jeho zvláštních snových vizí, sémiotická smrt? Bádat o díle Aléna Diviše je výzva napříč obory, literatura a výtvarné umění zde tvoří zvláštní symbiózu.
Abstrakt EN: This paper deals with the figure of the artist Alén Diviš (1900 ? 1956, the first name is a French pseudonym). He was influenced by the avant-gardes of the time and, in his own way, he anticipated ?art brut? and informal painting. His work was above all based on a deep concern with existential topics, whether inspired by his tragic fate or literature. From a global perspective, the work of Alén Diviš is an original contribution to the thematics of primitivism in avant-garde plastic art which expressed his skepticism towards Western civilization. Due to difficult circumstances, the work of Alén Diviš reached French and Czech viewers and art lovers several decades after their creation. What is the reception of his work today? What do art historians say, especially those who prepared Alén Diviš exhibitions in Prague and Paris (M. Jean-Gaspard Páleníček and others)? Has the work (or part of the work) of Alén Diviš been ?overtaken by the night?, by semiotic death? Studying the work of Alén Diviš is a perfectly multidisciplinary challenge: visual arts overlap with verbal, and even literary art (illustrations for the literary work of K. J. Erben, E. A. Poe and the Old and the New Testament).
Klíčová slova

Zpět

Patička