Přejít k obsahu


Vývoj didaktiky odborné francouzštiny jako součásti oborové didaktiky cizích jazyků

Citace:
HOROVÁ, H. Vývoj didaktiky odborné francouzštiny jako součásti oborové didaktiky cizích jazyků. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 167-194. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Development of language for specific purposes
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Mgr. Helena Horová Ph.D.
Abstrakt CZ: Didaktika cizích jazyků zaujímá v rámci skupiny ostatních oborových didaktik specifické místo. Jejím předmětem není pouze otázka, jak zprostředkovat určitý druh poznání, jak je tomu u jiných didaktik. Předmětem didaktiky cizích jazyků je teorie i umění učení a učení se cizím jazykům a konkrétně danému cizímu jazyku. Cílem článku je podat ucelený pohled na vývoj didaktiky odborné francouzštiny na základě vývoje jednotlivých metodických směrů.
Abstrakt EN: Problem of teaching professional foreign language is currently one of the hot topics in which foreign language didacticsare is engaged . This issue brings with it a whole new set of questions- questions which modern language teaching methodology strives to answer. The aim of our paper is to familiarize the reader with the development of language for specific purposes, didactics as an integral part of the French language didactics of foreign languages. Attention is paid to the difference between general and specific language training. The study presents chronologically different concepts Chronologically introduces each concept didactics specialist from the 2nd half of the 20th century to the present.
Klíčová slova

Zpět

Patička