Přejít k obsahu

Úvodní informace

Katedra románských jazyků (KRO) realizuje studijní programy na bakalářské a magisterské úrovni.

Nabízíme studium francouzštiny v rámci bakalářského studijního programu Cizí jazyky pro komerční praxi (v kombinaci s angličtinou ve společném základu). Studium směřuje k ovládnutí znalostí a dovedností obecného i odborného jazyka a k získání kulturního a politického přehledu o frankofonních zemích. Posluchači tohoto programu mají možnost strávit zimní semestr 3. ročníku na partnerské univerzitě Université d’Artois v Arrasu a v případě úspěšného absolvování tohoto semestru v Arrasu a řádného absolvování studia ve studijním programu Cizí jazyky pro komerční praxi získat jak diplom ZČU v Plzni, tak diplom Université d’Artois v Arrasu (double diplôme de licence).

Na magisterské úrovni realizujeme navazující studijní program Učitelství francouzštiny pro střední školy. Posluchači tohoto programu se mohou přihlásit do studijního programu typu double degree, úspěšně absolvovat jeden semestr na partnerské Université d´Artois v Arrasu a v případě úspěšného obhájení diplomové práce před společnou komisí obou partnerských univerzit získat jak diplom ZČU v Plzni, tak diplom Université d´Artois v Arrasu (double diplôme de master).

KRO zajišťuje rovněž výuku odborné francouzštiny, nabízí specializované kurzy latiny. Výuku francouzštiny, italštiny a španělštiny zajišťuje rovněž pro studenty v doktorském studiu.

KRO rozvíjí mezinárodní kontakty s univerzitami ve Francii, v Kanadě, v Polsku, v Německu, v Portugalsku, na Slovensku a na Korfu. V rámci programů Erasmus a Inter nabízí studentům možnost absolvovat studijní pobyt na univerzitách v Arrasu, Limoges, Paris Créteil Val de Marne, Perpignanu, Amiensu, Oviedu, Istanbulu a na Korfu.

Zahraničním studentům nabízí KRO předměty Česko-francouzské vztahy a České země a střední Evropa vedené ve francouzštině.

Pracovníci KRO se ve své vědeckovýzkumné činnosti zaměřují zejména na problematiku odborné francouzštiny, aplikované lingvistiky, didaktiky cizích jazyků a kultury frankofonního světa. Katedra organizuje mezinárodní vědecké konference a zapojuje se do odborných projektů.

Patička