Přejít k obsahu

Publikace za rok 2011

  Počet Rok
Počet titulů 3
KOLÁŘÍKOVÁ, D. Compositeur, compositrice ou femme compositeur : Variations francophones des noms de métiers. In La Francophonie en Europe centrale et pour l´Europe centrale. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s. 68-75. ISBN: 978-80-7043-996-8
  Detail publikace
HOROVÁ, H. Quel français universitaire enseigner?. In La Francophonie en Europe centrale et pour l´Europe centrale. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s. 162-166. ISBN: 978-80-7043-996-8
  Detail publikace
KOLÁŘÍKOVÁ, D. Výuka odborného jazyka jako příprava k odbornému překladu. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2011, roč. Neuveden, č. 1, s. 153-167. ISSN: 1802-0364
  Detail publikace

Patička