Přejít k obsahu

Publikace za rok 2017

  Počet Rok
Počet titulů 5
KOLÁŘÍKOVÁ, D. Idiomatická spojení v hovorové francouzštině z pohledu cizinců. Cizí jazyky.: časopis pro teorii a praxi, 2017, roč. 60, č. 4, s. 29-38. ISSN: 1210-0811
  Detail publikace
KOLÁŘÍKOVÁ, D. K otázce adaptace anglicismů ve francouzštině v porovnání s češtinou na příkladu názvů subkultur. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2017, roč. 9, č. 1, s. 133-152. ISSN: 1802-0364
  Detail publikace
HOROVÁ, H. K textové lingvistice: diachronní a synchronní hledisko uplatněné v rámci české a frankofonní lingvistiky. Akta Fakulty filozofické, 2017, roč. 9, č. 1, s. 119-131. ISSN: 1802-0364
  Detail publikace
ČERNÍKOVÁ, V. La représentation et la fonction de Montréal dans la Canicule des pauvres de Jean-Simon DesRochers. Études romanes de Brno, 2017, roč. 38, č. 1, s. 69-86. ISSN: 1803-7399
  Detail publikace
FENCLOVÁ, M., HOROVÁ, H. L?expression de la politesse et de la modestie dans des textes des sciences humaines. X LINGUAE - Eurepean Scientific Language Journal, 2017, roč. 10, č. 1, s. 42-48. ISSN: 1337-8384
  Detail publikace

Patička