Přejít k obsahu


Compositeur, compositrice ou femme compositeur : Variations francophones des noms de métiers

Citace:
KOLÁŘÍKOVÁ, D. Compositeur, compositrice ou femme compositeur : Variations francophones des noms de métiers. In La Francophonie en Europe centrale et pour l´Europe centrale. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s. 68-75. ISBN: 978-80-7043-996-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: fre
Anglický název: Composer, female composer or woman composer: varieties of the French language regarding the feminization of nouns of occupations
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Dagmar Koláříková Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek podává ucelený obraz stavu a vývoje procesu feminizace názvů povolání a funkcí ve frankofonních zemích, s důrazem na samotnou Francii, kde je tato problematika dodnes předmětem vášnivých diskuzí. Odmítání přechýlených tvarů ženského rodu zde není vázáno na neschopnost jazyka reagovat na změny probíhající ve společnosti, ale na odpor Francouzské akademie a některých uživatelů jazyka a jejich předsudky, které jsou v nich hluboce zakořeněny.
Abstrakt EN: This paper presents some communication difficulties caused by varieties of the French language regarding the feminization of nouns of occupations, titles, ranks and functions. After a historical survey, we look into the present situation by making comparisons between Quebec, Belgium, Switzerland and France, based on research via the Internet. In conclusion the results are discussed within the context of ongoing linguistic changes in the French language.
Klíčová slova

Zpět

Patička