Přejít k obsahu


Zuzana Hildebrant, Alicja Kacprzak & Jean-François Sablayrolles: Emprunts néologiques et équivalents autochtones en français, en polonais et en tchèque

Citace:
HOROVÁ, H. Zuzana Hildebrant, Alicja Kacprzak & Jean-François Sablayrolles: Emprunts néologiques et équivalents autochtones en français, en polonais et en tchèque. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2016, roč. 8, č. 3, s. 120-121. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Zuzana Hildebrant, Alicja Kacprzak & Jean-François Sablayrolles: Emprunts néologiques et équivalents autochtones en français, en polonais et en tchèque
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Mgr. Helena Horová Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace « Neologické výpůjčky a jejich ekvivalenty ve francouzštině, polštině a češtině » vyšla v roce 2016 v rámci ucelené, tematicky zaměřené kolekce « La lexicothèque » nakladatelství Lambert-Lucas a edičně ji připravil kolektiv autorů Z. Hildebrand, A. Kacprzak a J.-F. Sablayrolles. Kniha je výsledkem, resp. výstupem mezinárodní spolupráce několika řešitelských týmů, kteří se sdružili v projektu EmpNéo (« Emprunts néologiques», česky Neologické výpůjčky). Jedná se o projekt, na kterém participovali výzkumníci z Francie, Řecka, Polska a České republiky a pracovním a publikačním jazykem se stala francouzština. Cíle by se daly rozdělit do dvou hlavních skupin, a to na cíle lingvistické a cíle zaměřující se na sociální aspekty přejímání výpůjček z jednoho jazyka do druhého. Publikace je cenným příspěvkem v oblasti lexikologie a jistě může posloužit především studentům francouzské jazykovědy a zájemcům o danou tematiku.
Abstrakt EN: Publication « Emprunts néologiques et équivalents autochtones en français, en polonais et en tchèque» was published in 2016 as part of an integrated, thematic collection «La lexicothèque» Publishing Lambert-Lucas and editorially it was prepared by the team of authors Z. Hildebrand, A. Kacprzak and J.- F. Sablayrolles. The book is the result, respectively the output of international cooperation of several research teams who came together in the project EmpNéo («Emprunts néologiques»). This is a project in which participated researchers from France, Greece, Poland and the Czech Republic and work and publication language became French. Publication is a valuable contribution in the field of lexicology and can certainly serve mainly French linguistics students and people interested in the subject.
Klíčová slova

Zpět

Patička