Přejít k obsahu


LA COMPREHENSION ECRITE ET LA COMPETENCE GRAMMATICALE

Citace:
HOROVÁ, H. LA COMPREHENSION ECRITE ET LA COMPETENCE GRAMMATICALE. Analele universitatii din Craiova, Seria stinte filoligice, Langues et littératures romanes, 2015, roč. 1, č. AN XIX, Nr.1, 2015, s. 213-221. ISSN: 1224-8150
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: fre
Anglický název: Reading comprehension and grammatical competence
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Mgr. Helena Horová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem studie je vymezit gramatické a lexikálně syntaktické jevy, které zpravidla komplikují vysokoškolským studentům porozumění odborných textů z oblasti společenských věd. V první části příspěvku je charakterizován odborný francouzský text a jsou vymezeny jazykové kompetence vysokoškolských studentů, kteří si jako druhý cizí jazyk volí francouzštinu. Stěžejní částí studie je pak výzkum, v rámci kterého měli studenti za úkol pomocí didaktického překladu realizovat ústní převod z francouzštiny do češtiny. Problematické gramatické jevy byly zaznamenány a výsledky výzkumu zobecněny.
Abstrakt EN: The main objective of this paper is to identify the signifiant grammatical points for a text in professional French that pose usual problems to Czech students during the reading. Those students study the French as second foreign language. The issues of choice and the role of the approach to teaching grammar in the specialized French courses follow the results of the investigation.
Klíčová slova

Zpět

Patička