Přejít k obsahu


Porozumění francouzskému odbornému textu v kurzech pro vysokoškolské studenty (nefilology) na základě využití elementárních znalostí lexikologie

Citace:
HOROVÁ, H. Porozumění francouzskému odbornému textu v kurzech pro vysokoškolské studenty (nefilology) na základě využití elementárních znalostí lexikologie. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 177-192. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Understanding the French text vocational courses for university students based on the use of basic knowledge of lexicology
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Mgr. Helena Horová Ph.D.
Abstrakt CZ: Tématem předkládané studie je problematika četby odborného francouzského textu s porozuměním. Jejím cílem je pak vymezení jevů a problémů z oblasti lexikologie francouzštiny, jejichž znalost by mohla usnadnit studentům nefilologického zaměření porozumění odbornému cizojazyčnému textu. V naší studii jsou zohledněna jak východiska didaktická, tak lingvistická.
Abstrakt EN: The aim of our study is to address the issue of professional reading and comprehension scholarly French text. We ask ourselves, both through knowledge of basic lexicological phenomena and problems enable students of French focus of professional skill of reading scholarly French texts. The study deals with reading comprehension skills. Different types of reading and definition of skills according to the Common European Framework of Reference are introduced. Attention is paid to three main approaches: the overall comprehension the text, understanding the part of the text and comprehension one sentence. The last part presents the phenomena of lexicology French, whose knowledge can facilitate reading and comprehension the scholarly French text.
Klíčová slova

Zpět

Patička