Přejít k obsahu


Scuppie, huppie, guppie et d’autres nouvelles tribus humaines et leur circulation en français et en tchèque

Citace:
MUDROCHOVÁ, R. Scuppie, huppie, guppie et d’autres nouvelles tribus humaines et leur circulation en français et en tchèque. Romanistica Comeniana, 2018, roč. 1/2018, č. 1, s. 132-145. ISSN: 2585-8483
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: fre
Anglický název: Scuppie, Huppie, Guppie and other new human tribes and their circulation in French and Czech
Rok vydání: 2018
Autoři: Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová Ph.D.
Abstrakt CZ: Hlavním cílem článku je poměřit četnost vybrané skupiny neologizmů, která se dotýká nových lidských skupin/kmenů, ve francouzštině a češtině. Srovnávací studie vychází z mezinárodního projektu nazvaného "EmpNéo", jehož cílem je porovnat šíření neologických půjček v různých jazycích.
Abstrakt EN: The aim of this paper is to measure the circulation and frequency of neologisms in French and Czech linked to new species of man such as scuppies, huppies, guppies, muppies, etc. The comparative approach draws on the international project "EmpNéo" (Neological Loanword) which aims to compare the diffusion of neological borrowings in various languages. Through our communication, we allow ourselves to approach a part of the project and exploit the lexemes in question.
Klíčová slova

Zpět

Patička