Přejít k obsahu


L’expression de la politesse et de la modestie dans des textes des sciences humaines

Citace:
FENCLOVÁ, M., HOROVÁ, H. L’expression de la politesse et de la modestie dans des textes des sciences humaines. X LINGUAE - Eurepean Scientific Language Journal, 2017, roč. 10, č. 1, s. 42-48. ISSN: 1337-8384
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: fre
Anglický název: The expression of politeness and modesty in the texts of the social sciences
Rok vydání: 2017
Autoři: Doc. PhDr. Marie Fenclová CSc. , PhDr. Mgr. Helena Horová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem studie je představit výsledky realizovaného výzkumu korpusu francouzských odborných textů z oblasti společenských věd - interaktivního korpusu Frodja ((http://frodja.zcu.cz/), vytvořeného Katedrou románských jazyků Fakulty filozofické ZČU. Tento korpus textů byl ještě rozšířen o další texty, a to s ohledem na sledované jevy. Úvodní část studie přináší poznatky o charakteristice těchto odborných francouzských textů. Stěžejní část sleduje pak vyjádření zdvořilosti a skromnosti autorů. Tato tematika výzkumu s ohledem na výběr analyzovaných textů se nám jevila jako velmi zajímavá, neboť často narážíme na otázku, do jaké míry má být vymezena pozice autora ve vztahu k textu vědecké povahy. Analýza sledovaných textů prokázala, že francouzští autoři velmi často užívají autorské -já- a vyjadřují explicitně svůj postoj ke zpracované problematice prostřednictvím různých typů formulací, jejichž příklady naše studie představuje. Text studie může dále posloužit jako výukový materiál pro textovou lingvistiku či francouzštinu pro univerzitní účely.
Abstrakt EN: The intervention aims to present results of the analysis of a corpus of texts of the social sciences (such as: philosophy, linguistics, history, politics, sociology, anthropology) that contains some of the included extracts in the interactive didactic support (http://frodja.zcu.cz/). These teaching materials were conceived by a collective of the Department of Romance Languages of Philosophical Faculty in the University of West Bohemia in Pilsen. We have enlarged this corpus by integrating monographs of French authors frequently quoted in texts of the social sciences, such as, among others: Pierre Bourdieu, Henriette Walter, Marcel Mauss. Above all, we would like remind some characteristics generally and traditionally taken into consideration in scientific texts. The concern of this study is the question of the absence of emotional / expressive functions that, in fact, betray the author's point of view and personality: when writing a scientific text, the author occupies the background of communication leaving the main object of communication exclusively in the first place. Once the study completed, we wanted to verify in our research if the corpus of scientific texts would confirm these characteristics traditionally mentioned. Our study shows that the orator's “ego” is not systematically hidden which manifests itself particularly in the expressions of politeness and modesty. The list of the examples could be used during the creation of didactic materials of FOU (French for University Purposes).
Klíčová slova

Zpět

Patička