Přejít k obsahu

Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - francouzština

Charakteristika oboru

Studijní obor nabízí ucelené studium filologického a společenskovědního charakteru umožňující jak přímý vstup absolventa do praxe, tak i teoretickou průpravu potřebnou k eventuálnímu navazujícímu magisterskému studiu, např. oborů Evropská kulturní studia, Teorie a filozofie komunikace a Učitelství francouzštiny pro střední školy. Studium je koncipováno do kombinací dvou jazyků: angličtina-francouzština, angličtina - němčina a angličtina - ruština.

Studium je orientováno na aplikovanou lingvistiku, odborný styl hospodářských, administrativních a právních textů, interkulturní komunikaci ve firemní praxi, základy ekonomie, podnikové ekonomiky a marketingu, obchodní právo, počítačové zpracování textu a základy překladatelské a tlumočnické činnosti.

 

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi naleznou široké uplatnění v prostředí managementu firem, vnitrostátních i mezinárodních institucích, např. ve sféře obchodu a služeb, v bankovnictví, pojišťovnictví, advokátních kancelářích, poradenských firmách, mediích, institucích státní správy apod. Absolventi také mohou pokračovat ve studiu navazujících magisterských studijních oborů, zejména Učitelství francouzštiny pro střední školy, Evropská kulturní studia a Teorie a filozofie komunikace.

 

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

 

Patička